PILATES FONČORDA & SÁSOVÁ BANSKÁ BYSTRICA

Pravidelné tréningy PILATESU v našich centrách pokračujú aj na jeseň: Fončorda, ul. Družby 2B a Sásová, Tatranská ulica 10, Banská Bystrica. Tréningové skupinky sú otvorené, je možné sa pridať kedykoľvek.
Termíny sú dostupné v rezervačnom systéme: www.rezervaciajumpingbb.sk

Fončorda:
Pondelky 17:30
Štvrtky 17:00

Sásová:
Stredy 17:30
Navigačné foto & video do sásovského centra na ul. Tatranskej č. 10 nájdete v záložke ROZVRHY – SÁSOVÁ:
http://jumpingbb.sk/sasova/