ROZVRH HODÍN – FONČORDA, UL. DRUŽBY 2B,
BANSKÁ BYSTRICA

Pondelok  17:30-18:30
Jumping
 19:00-20:00
deepWORK
Utorok 17:30-18:30
Jumping TABATA
 19:00-19:50
bodyART
Streda  18:00-19:00
Jumping
Štvrtok  17:00-18:00
deepWORK
18:30-19:30
Jumping
Piatok 16:30-17:20
Pilates
 17:45-18:35
BOSU TABATA
Sobota Kondičný tréning*
Nedeľa  18:00-19:00
Jumping

*sobotné extra tréningy nájdete priamo v rezervačnom systéme

Cena jedného vstupu všetkých našich skupinových cvičení
(Jumping, jumping TABATA, bodyART, deepWORK, Pilates, Expreska, BOSU, BOSU TABATA …) :  4,50 Eur
3 mesačná permanentka 10 vstupov  40,- Eur

Všetky naše staršie permanentky bolo možné dočerpať do 31.12.2019, po tomto dátume stratili svoju platnosť, náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica)

Permanentka je platná vo všetkých našich centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

So sebou na cvičenie: čisté tenisky, voda, uterák
Na hodiny DeepWORKu, Pilatesu, bodyARTu sa doporučuje bosá noha alebo protišmykové ponožky.
Centrum sa nachádza v zelenej budove na ulici Družby 2B, na 1. poschodí – bočným vchodom,
k dispozícii je sprcha a súkromné parkovisko

Rezervácie miest na všetky cvičenia sa uskutočňujú cez rezervačný systém!