CENTRUM FONČORDA od 1.9.2021
ROZVRH HODÍN – FONČORDA, UL. DRUŽBY 2B,
BANSKÁ BYSTRICA

PONDELOK      17:30 – 18:30
Jumping
 19:00 – 20:00
TRX
UTOROK     17:30 – 18:30
Jumping TABATA
 19:00 – 19:50
Joga pre pevné telo
STREDA      18:00 – 19:00
Jumping
 19:30 – 20:30
TRX
ŠTVRTOK     18:30 – 19:30
Jumping
 
PIATOK    17:30 – 18:20
BOSU TABATA
 
SOBOTA  
   
NEDEĽA      18:00-19:00
Jumping kruhový tréning
 

Cenník platný od 1.júna 2021:
Cena jednorázového vstupu:  5,- Eur

3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
10 vstupov 45,- Eur

Prosíme majiteľov našich platných permanentiek, aby si ich dočerpali v nových predĺžených dátumoch platnosti. Permanentky, ktoré boli platné v posledný deň pred uzatvorením prevádzok dňa 14.10.2020 – ich dátum platnosti sa predlžuje o celých 8 mesiacov. Po uplynutí nového predĺženého dátumu platnosti ich nebude možné v našich centrách využiť. Permanentka je prenosná, čo znamená, že v prípade, že ju z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ju odpredať alebo darovať niekomu, kto ju do dátumu platnosti v našich centrách využije.

Všetky naše staršie permanentky (od roku 2010 bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, od 1.1.2020 sú neplatné, náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica). Ďakujeme.