CENTRUM FONČORDA od 1.11.2021
ROZVRH HODÍN – FONČORDA, UL. DRUŽBY 2B,
BANSKÁ BYSTRICA

PONDELOK      17:30 – 18:30
PILATES
 19:00 – 20:00
JUMPING
UTOROK     17:30 – 18:30
Jumping TABATA
 19:00 – 19:50
JOGA pre PEVNÉ TELO
STREDA      17:00 – 17:45
TRX
 18:30 – 19:30
JUMPING
ŠTVRTOK     17:00 – 17:50
PILATES
 18:30 – 19:30
JUMPING
PIATOK    17:30 – 18:20
BOOTCAMP
 
SOBOTA  
   
NEDEĽA      18:00-19:00
JUMPING
 

Aktuálny cenník:
Cena jednorázového vstupu:  5,- Eur

3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
10 vstupov 45,- Eur

Prosíme majiteľov našich platných permanentiek, aby si ich dočerpali v nových predĺžených dátumoch platnosti. Permanentky, ktoré boli platné v posledný deň pred uzatvorením prevádzok dňa 14.10.2020 – ich dátum platnosti sa predlžuje o celých 8 mesiacov. Po uplynutí nového predĺženého dátumu platnosti ich nebude možné v našich centrách využiť. Platnosť permanentiek z akýchkoľvek iných dôvodov sa nepredlžuje!
Všetky naše permanentky sú prenosné, čo znamená, že v prípade, ak ich z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ich odpredať alebo darovať niekomu, kto ich do dátumu platnosti v našich centrách využije.

Všetky naše staršie permanentky (od roku 2010 bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, od 1.1.2020 sú neplatné, náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica). Ďakujeme.