CENTRUM FONČORDA
ROZVRH HODÍN – FONČORDA, UL. DRUŽBY 2B,
BOČNÝ VCHOD DO BUDOVY
BANSKÁ BYSTRICA

PONDELOK      17:30 – 18:30
PILATES
 19:00 – 20:00
BOSU TABATA
UTOROK     17:30 – 18:30
Jumping TABATA
 
STREDA    
 18:30 – 19:30
JUMPING
ŠTVRTOK     17:00 – 18:00
PILATES
 18:30 – 19:30
JUMPING
PIATOK    
 18:00-19:00
JUMPING
SOBOTA  
   
NEDEĽA      18:00-19:00
JUMPING
 

Aktuálny cenník:
Cena jednorázového vstupu:  6,- Eur

3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
10 vstupov 55,- Eur
Viac info k zmene cenníka TU!

Permanentku je možné vystaviť len na 1 meno (jedného majiteľa permanentky)
Platnosť permanentiek z akýchkoľvek dôvodov sa nepredlžuje, stratené permanentky sa nenahrádzajú!
Všetky naše permanentky sú prenosné, čo znamená, že v prípade, ak ich z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ich 1x počas doby platnosti odpredať alebo darovať niekomu, kto ich do dátumu platnosti v našich centrách využije.
Ď
akujeme :)

afdsfsfsf
afgadhd g a
enrglh b gl
My project-1
ss