CENTRUM FONČORDA
ROZVRH HODÍN – FONČORDA, UL. DRUŽBY 2B,
BANSKÁ BYSTRICA

PONDELOK      17:30 – 18:20
PILATES
 18:45 – 19:45
JUMPING
UTOROK     17:30 – 18:30
Jumping TABATA
 19:00 – 20:00
deepWORK
STREDA     17:15 – 18:00
TRX
 18:30 – 19:30
JUMPING
ŠTVRTOK     17:00 – 17:50
PILATES
 18:30 – 19:30
JUMPING
PIATOK    
 18:00-19:00
JUMPING
SOBOTA  
   
NEDEĽA      18:00-19:00
JUMPING
 

Aktuálny cenník:
Cena jednorázového vstupu:  5,- Eur

3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
10 vstupov 45,- Eur

Platnosť permanentiek z akýchkoľvek dôvodov sa nepredlžuje!
Všetky naše permanentky sú prenosné, čo znamená, že v prípade, ak ich z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ich odpredať alebo darovať niekomu, kto ich do dátumu platnosti v našich centrách využije.
Všetky naše staršie permanentky (od roku 2010) bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, od 1.1.2020 sú neplatné, náhrada nie je možná. Ď
akujeme.