Je to klasický kruhový tréning, kde sa cvičí na jednotlivých stanovištiach určitý časový interval. Po uplynutí intervalu sa postupuje na ďalšie stanovište umiestnené v kruhu, na ktorom sa cvičí ďalší cvik zameraný na ďalšie svalové partie. Cviky majú kardio alebo silový charakter. Je tu priestor posúvať svoje hranice. Okruhom stanovíšť sa prechádza viackrát. Jednotlivé rozloženie cvikov na stanovištiach zabezpečí krásne a komplexné precvičenie celého tela. Je vhodný pre všetkých – začiatočníkov i pokročilých. Cvičí sa s vlastnou váhou i s pomôckami – trx, bosu, činky, gumičky, trampolína, lopta, fitlopta …