Suzn.life
centrá skupinových cvičení

prevádzkuje spoločnosť SUZN, s.r.o.
so sídlom: Partizánska cesta 30
974 01 Banská Bystrica
IČO: 45911231
Ing. Zuzana Suchá

Mobil: 0948 076 484

E-mail: jumping.bystrica@gmail.com