Pilates je efektívna korektívna metóda cvičenia, ktorú vyvinul Joseph Hubertus Pilates. Veril a dokázal, že správnym precvičovaním určitých častí tela (najmä tzv. stredu tela – powerhouse) a dýchaním, sa prinavráti správne držanie tela. Pilates precvičuje svaly celého tela, s dôrazom na hlboké svalstvo, ktoré tvorí oporu našej chrbtici. Cvičenie je založené na pilates princípoch a pohybových princípoch, kedy pre každý pohyb a vykonanie cvičenia je dôležitá východisková poloha tela, aby sa docielila rovnováha svalovo – kostrového systému. Nesprávne pohybové návyky a s tým spojené zdravotné komplikácie, či poúrazové stavy sú spravidla až dôvodom návštevy hodín pilatesu.
Pilates je naozaj výborná preventívna metóda cvičenia, ktorá prináša aj krásne spevnenie celého tela. Na lekciách sa využívajú rôzne pomôcky pre efektívne precítenie a “vyzývanie” svalov k aktivite. Pilatesové princípy integrovalo do svojich cvičebných princípov veľa známych skupinových programov (deepWORK, BOSU …) Zmeny po pravidelných hodinách pilatesu cítime zreteľne na sebe, no sú viditeľné aj na pohľad – a to nielen v správnom držaní tela.
Lekcie pilatesu v našich centrách sú otvorené, je možné sa pridať kedykoľvek. So sebou na cvičenie uterák, protišmykové ponožky (alebo naboso).