AKTUÁLNY CENNÍK CVIČENÍ

CENNÍK BANSKÁ BYSTRICA:

JUMPING®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

JUMPING KIDS®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

deepWORK
Jednorázový vstup: 5,- Eur

JOGA
Jednorázový vstup: 5,- Eur

TRX®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

PILATES
Jednorázový vstup: 5,- Eur

BOSU®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

BOOTCAMP
Jednorázový vstup: 5,- Eur

JUMPING® TABATA
Jednorázový vstup: 5,- Eur


3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:

10 vstupov 45,- Eur

Permanentka je platná vo všetkých našich banskobystrických centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

Všetky naše staršie permanentky (od roku 2010) bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, od 1.1.2020 sú neplatné, náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica)
Permanentka je prenosná, čo znamená, že v prípade, že ju z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ju odpredať alebo darovať niekomu, kto ju do dátumu platnosti v našich centrách využije.

Ďakujeme.