CENNÍK CVIČENÍ OD 1.1.2021

CENNÍK BANSKÁ BYSTRICA:

JUMPING®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

JOGA
Jednorázový vstup: 5,- Eur

TRX®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

PILATES
Jednorázový vstup: 5,- Eur

BOSU®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

deepWORK™
Jednorázový vstup: 5,- Eur

JUMPING® TABATA
Jednorázový vstup: 5,- Eur

BOSU® TABATA, 
Jednorázový vstup: 5,- Eur

3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
10 vstupov 45,- Eur

Všetky naše staršie permanentky (od roku 2010 bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, od 1.1.2020 sú neplatné, náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica)

Permanentka je platná vo všetkých našich banskobystrických centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

Naše permanentky je možné zakúpiť aj cez zamestnaneckú výhodu Benefit Plus,
informujte sa u svojho zamestnávateľa (https://www.benefit-plus.eu/sk/)
Karty multisport v našich centrách neakceptujeme!

3 mesačná permanentka Suzn.life
Má svoju výhradnú platnosť od – do, ktorá je uvedená na permanentke. V tomto čase ju výhradne majiteľ permanentky, ktorého meno je uvedené na nej, môže uplatniť vo všetkých našich bb centrách pre všetky naše cvičenia. V prípade, že ide o dvojicu, mená dvojice sú uvedené na permanentke.
Permanentka je prenosná, čo znamená, že v prípade, že ju z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ju odpredať alebo darovať niekomu, kto ju do dátumu platnosti v našich centrách využije.

INDIVIDUÁLNE (SÚKROMNÉ) HODINY CVIČENÍ Banská Bystrica (1 osoba)

30 minútový blok15,- Eur
50 minútový blok: 25,- Eur