AKTUÁLNY CENNÍK CVIČENÍ

CENNÍK BANSKÁ BYSTRICA:

JUMPING®
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

bodyART®
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

PILATES
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

deepWORK™
Jednorázový vstup 4,50 Eur

BOSU®

Jednorázový vstup: 4,50 Eur

Expreska JUMPING® & BOSU®
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

JUMPING® TABATA
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

BOSU® TABATA, 
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

KONDIČNÝ TRÉNING, 
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
(JUMPING, DEEPWORK, bodyART, PILATES, BOSU, Expreska, Tabaty, Kondičné tréningy …):
10 vstupov 40,- Eur

Všetky naše staršie permanentky bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, od 1.1.2020 sú neplatné, náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica)

Permanentka je platná vo všetkých našich banskobystrických centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

Naše permanentky je možné zakúpiť aj cez zamestnaneckú výhodu Benefit Plus,
informujte sa u svojho zamestnávateľa (https://www.benefit-plus.eu/sk/)
Karty multisport akceptujeme v nasich centrach len do 29.2.2020

INDIVIDUÁLNE (SÚKROMNÉ) HODINY CVIČENÍ Banská Bystrica (1 osoba)

30 minútový blok15,- Eur
50 minútový blok: 25,- Eur