AKTUÁLNY CENNÍK CVIČENÍ

CENNÍK BANSKÁ BYSTRICA:

JUMPING®
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

bodyART®
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

PILATES
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

deepWORK™
Jednorázový vstup 4,50 Eur

BOSU®

Jednorázový vstup: 4,50 Eur

Expreska JUMPING® & BOSU®
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

JUMPING® TABATA
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

BOSU® TABATA, 
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

KONDIČNÝ TRÉNING, 
Jednorázový vstup: 4,50 Eur

Permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
(JUMPING, DEEPWORK, bodyART, PILATES, BOSU, Expreska, Tabaty, Kondičné tréningy …):
10 vstupov 40,- Eur

 

Prosíme držiteľov všetkých našich permanentiek vystavených do 30. júna 2019,
ich vyčerpať do 31.12.2019.

Od 1. októbra 2019 budú v ponuke permanentky s platnosťou 3 mesiace.

(Permanentky ostávajú prenosné, spoločnú permanentku si môže zakúpiť aj dvojica,
akceptujeme aj karty Multisport)

Permanentka je platná vo všetkých našich banskobystrických centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

 INDIVIDUÁLNE (SÚKROMNÉ) HODINY CVIČENÍ Banská Bystrica (1 osoba)

30 minútový blok: 14,- Eur
45 minútový blok: 18,- Eur