AKTUÁLNY CENNÍK CVIČENÍ

AKTUÁLNY CENNÍK BANSKÁ BYSTRICA:

JUMPING®
Jednorázový vstup: 6,- Eur

PILATES
Jednorázový vstup: 6,- Eur

BOSU®
Jednorázový vstup: 6,- Eur

JUMPING® TABATA
Jednorázový vstup: 6,- Eur

JUMPING® POWER
Jednorázový vstup: 6,- Eur

SEXY BODY
Jednorázový vstup: 6,- Eur

KRUHOVÝ TRÉNING
Jednorázový vstup: 6,- Eur

TABATY/BOOTCAMP/PILOXING
Jednorázový vstup: 6,- Eur


3-MESAČNÁ permanentka: 10 vstupov 55,- Eur
2-MESAČNÁ permanentka: 10 vstupov 50,- Eur
1-MESAČNÁ permanentka: 10 vstupov 45,- Eur

 

Akceptujeme karty MULTISPORT, UP BALANSEA, UP BENEFIA

Dôležité info k permanentkám:
3-MESAČNÁ permanentka: 10 vstupov 55,- Eur:
Je platná TRI mesiace odo dňa zakúpenia vo všetkých našich banskobystrických centrách (Fončorda & Sásová) pre všetky naše cvičenia!
Permanentku je možné vystaviť len na 1 MENO (jedného majiteľa permanentky). Platnosť permanentiek sa z akýchkoľvek dôvodov NEPREDLŽUJE, stratené permanentky sa NENAHRÁDZAJÚ! 3-mesačné permanentky sú prenosné, čo znamená, že v prípade, ak ich z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ich RAZ počas doby platnosti odpredať alebo darovať niekomu, kto ich do dátumu platnosti v našich centrách využije.

2-MESAČNÁ permanentka: 10 vstupov 50,- Eur:

Je platná DVA mesiace odo dňa zakúpenia vo všetkých našich banskobystrických centrách (Fončorda & Sásová) pre všetky naše cvičenia!
Permanentku je možné vystaviť len na 1 MENO (jedného majiteľa permanentky). Platnosť permanentiek sa z akýchkoľvek dôvodov NEPREDLŽUJE, stratené permanentky sa NENAHRÁDZAJÚ! 2-mesačné permanentky sú prenosné, čo znamená, že v prípade, ak ich z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ich RAZ počas doby platnosti odpredať alebo darovať niekomu, kto ich do dátumu platnosti v našich centrách využije.

1-MESAČNÁ permanentka: 10 vstupov 45,- Eur:
Je platná JEDEN mesiac odo dňa zakúpenia vo všetkých našich banskobystrických centrách (Fončorda & Sásová) pre všetky naše cvičenia!
Permanentku je možné vystaviť len na 1 MENO (jedného majiteľa permanentky). Platnosť permanentiek sa z akýchkoľvek dôvodov NEPREDLŽUJE, stratené permanentky sa NENAHRÁDZAJÚ! 1-mesačné permanentky NIE JE možné odpredať alebo darovať počas doby ich platnosti, čo znamená, že v prípade, ak ich z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať, nevyčerpané vstupy prepadnú.