CENNÍK CVIČENÍ OD 1.1.2021

CENNÍK BANSKÁ BYSTRICA:

JUMPING®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

JOGA
Jednorázový vstup: 5,- Eur

TRX®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

PILATES
Jednorázový vstup: 5,- Eur

BOSU®
Jednorázový vstup: 5,- Eur

BOOTCAMP
Jednorázový vstup: 5,- Eur

JUMPING® TABATA
Jednorázový vstup: 5,- Eur


3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:

10 vstupov 45,- Eur

Permanentka je platná vo všetkých našich banskobystrických centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

Prosíme majiteľov našich platných permanentiek, aby si ich dočerpali v nových predĺžených dátumoch platnosti. Permanentky, ktoré boli platné v posledný deň pred uzatvorením prevádzok dňa 14.10.2020 – ich dátum platnosti sa predlžuje o celých 8 mesiacov. Po uplynutí nového predĺženého dátumu platnosti ich nebude možné v našich centrách využiť.

Všetky naše staršie permanentky (od roku 2010 bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, od 1.1.2020 sú neplatné, náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica)

Ďakujeme.