AKTUÁLNY CENNÍK CVIČENÍ

CENNÍK BANSKÁ BYSTRICA OD 16.1.2023:

JUMPING®
Jednorázový vstup: 6,- Eur

deepWORK
Jednorázový vstup: 6,- Eur

TRX®
Jednorázový vstup: 6,- Eur

PILATES
Jednorázový vstup: 6,- Eur

BOSU®
Jednorázový vstup: 6,- Eur

JUMPING® TABATA
Jednorázový vstup: 6,- Eur


3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:

10 vstupov 55,- Eur
Viac info k novému cenníku tu!

Permanentka je platná vo všetkých našich banskobystrických centrách pre všetky naše cvičenia!
Permanentku je možné vystaviť len na 1 meno (jedného majiteľa permanentky)
Platnosť permanentiek z akýchkoľvek dôvodov sa nepredlžuje, stratené permanentky sa nenahrádzajú!
Všetky naše permanentky sú prenosné, čo znamená, že v prípade, ak ich z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ich 1x počas doby platnosti odpredať alebo darovať niekomu, kto ich do dátumu platnosti v našich centrách využije.
Ď
akujeme :)