ROZVRH HODÍN – SÁSOVÁ
ul. Tatranská 10, Banská Bystrica

Pondelok  17:00 – 17:50
PILATES
 18:30-19:30
Jumping
Utorok  18:30-19:30
Jumping
Streda  17:30 – 18:20
PILATES
Štvrtok
Piatok  18:30-19:30
Jumping
Sobota
Nedeľa  9:00-10:00
Jumping

Cena jednorázového vstupu:  5,- Eur
3 mesačná permanentka 10 vstupov  45,- Eur

Všetky naše staršie permanentky (od roku 2010) bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, po tomto dátume stratili svoju platnosť, ich náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve konkrétne mená si môže zakúpiť aj dvojica)

Permanentka je platná vo všetkých našich centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

So sebou na jumping: čisté tenisky, voda, uterák,
na hodiny pilatesu: ponožky (protišmykové ponožky), uterák, voda
Centrum sa nachádza v bývalej ZŠ Tatranská (bočný vchod zo zadu od ihriska – telocvične)

3 mesačná permanentka Suzn.life:
Má svoju výhradnú platnosť od – do, ktorá je uvedená na permanentke. V tomto čase ju výhradne majiteľ permanentky, ktorého meno je uvedené na nej, môže uplatniť vo všetkých našich bb centrách pre všetky naše cvičenia. V prípade, že ide o dvojicu, mená dvojice sú uvedené na permanentke. Permanentka je prenosná, čo znamená, že v prípade, že ju z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ju odpredať alebo darovať niekomu, kto ju do dátumu platnosti v našich centrách využije.

Rezervácie cez rezervačný systém na našej stránke alebo cez rezervačnú aplikáciu!