ROZVRH HODÍN – SÁSOVÁ
ul. Tatranská 10 (bočný vchod do budovy)
Banská Bystrica

Pondelok  18:30-19:30
Jumping
Utorok  18:30-19:30
Jumping
Streda  17:30-18:30
Pilates
Štvrtok
Piatok  18:30-19:30
Jumping
Sobota
Nedeľa  9:00-10:00
Jumping

Platný cenník:
Cena jednorázového vstupu:  6,- Eur

3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
10 vstupov 55,- Eur
Viac info k novému cenníku TU.

Permanentku je možné vystaviť len na 1 meno (jedného majiteľa permanentky)
Platnosť permanentiek z akýchkoľvek dôvodov sa nepredlžuje, stratené permanentky sa nenahrádzajú!
Všetky naše permanentky sú prenosné, čo znamená, že v prípade, ak ich z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ich 1x počas doby platnosti odpredať alebo darovať niekomu, kto ich do dátumu platnosti v našich centrách využije.
Ď
akujeme :)

Rezervácie cez rezervačný systém na našej stránke alebo cez rezervačnú aplikáciu!

sasova mapa1
sasova mapa2