ROZVRH HODÍN – SÁSOVÁ
ul. Tatranská 10, Banská Bystrica

Pondelok  17:00 – 17:50
PILATES
 18:30-19:30
Jumping
Utorok  18:30-19:30
Jumping
Streda   18:00 – 18:50
PILATES
Štvrtok  18:00-19:00
PILATES
Piatok  18:30-19:30
Jumping
Sobota
Nedeľa  9:00-10:00
Jumping

Cena jednorázového vstupu:  4,50 Eur
Permanentka 10 vstupov  40,- Eur

Prosíme držiteľov všetkých našich permanentiek vystavených do 30. júna 2019,
ich vyčerpať do 31.12.2019.
Od 1. októbra 2019 budú v ponuke permanentky s platnosťou 3 mesiace.

(Permanentky ostávajú prenosné, spoločnú permanentku si môže zakúpiť aj dvojica,
akceptujeme aj karty Multisport)

Permanentka je platná vo všetkých našich centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

So sebou na jumping: čisté tenisky, voda, uterák,
na hodiny pilatesu: ponožky (protišmykové ponožky), uterák, voda
Centrum sa nachádza v bývalej ZŠ Tatranská (bočný vchod zo zadu od ihriska – telocvične)

Rezervácie cez rezervačný systém!