ROZVRH HODÍN – SÁSOVÁ
ul. Tatranská 10, Banská Bystrica

Pondelok  18:30-19:30
Jumping
Utorok  18:30-19:30
Jumping
Streda  17:30-18:20
Pilates
Štvrtok
Piatok  18:30-19:30
Jumping
Sobota
Nedeľa  9:00-10:00
Jumping

Platný cenník:
Cena jednorázového vstupu:  5,- Eur

3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
10 vstupov 45,- Eur


Platnosť permanentiek z akýchkoľvek dôvodov sa nepredlžuje!
Všetky naše permanentky sú prenosné, čo znamená, že v prípade, ak ich z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ich odpredať alebo darovať niekomu, kto ich do dátumu platnosti v našich centrách využije.
Všetky naše staršie permanentky (od roku 2010) bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, od 1.1.2020 sú neplatné, náhrada nie je možná. Ď
akujeme.

Rezervácie cez rezervačný systém na našej stránke alebo cez rezervačnú aplikáciu!

sasova mapa1
sasova mapa2