ROZVRH HODÍN – SÁSOVÁ
ul. Tatranská 10, Banská Bystrica

Pondelok  18:30-19:30
Jumping
Utorok  18:30-19:30
Jumping
Streda
Štvrtok
Piatok  18:30-19:30
Jumping
Sobota
Nedeľa  9:00-10:00
Jumping

Cenník platný od 1.júna 2021:
Cena jednorázového vstupu:  5,- Eur

3 mesačná permanentka pre všetky naše cvičenia v BANSKEJ BYSTRICI:
10 vstupov 45,- Eur


Prosíme majiteľov našich platných permanentiek, aby si ich dočerpali v nových predĺžených dátumoch platnosti. Permanentky, ktoré boli platné v posledný deň pred uzatvorením prevádzok dňa 14.10.2020 – ich dátum platnosti sa predlžuje o celých 8 mesiacov. Po uplynutí nového predĺženého dátumu platnosti ich nebude možné v našich centrách využiť. Permanentka je prenosná, čo znamená, že v prípade, že ju z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ju odpredať alebo darovať niekomu, kto ju do dátumu platnosti v našich centrách využije.

Všetky naše staršie permanentky (od roku 2010 bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, od 1.1.2020 sú neplatné, náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica). Ďakujeme.

Rezervácie cez rezervačný systém na našej stránke alebo cez rezervačnú aplikáciu!