ROZVRH HODÍN – SÁSOVÁ
ul. Tatranská 10, Banská Bystrica

Pondelok  17:00 – 17:50
PILATES
 18:30-19:30
Jumping
Utorok  18:30-19:30
Jumping
Streda   18:00 – 18:50
PILATES
Štvrtok
Piatok  18:30-19:30
Jumping
Sobota
Nedeľa  9:00-10:00
Jumping

Cena jednorázového vstupu:  4,50 Eur
3 mesačná permanentka 10 vstupov  40,- Eur

Všetky naše staršie permanentky bolo možné vyčerpať do 31.12.2019, po tomto dátume stratili svoju platnosť, ich náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica)

Permanentka je platná vo všetkých našich centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

So sebou na jumping: čisté tenisky, voda, uterák,
na hodiny pilatesu: ponožky (protišmykové ponožky), uterák, voda
Centrum sa nachádza v bývalej ZŠ Tatranská (bočný vchod zo zadu od ihriska – telocvične)

Rezervácie cez rezervačný systém!