Certifikované centrá
od roku 2010

HORNÁ
HORNÁ
Horná 21, BB
SÁSOVÁ
SÁSOVÁ
Tatranská 11, BB
FONČORDA
FONČORDA
Družby 2B, BB
BREZNO
BREZNO
9. mája 56 BREZNO - MAZORNÍKOVO