Vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle platných právnych predpisov Vás chceme informovať, že bezpečnosť Vašich údajov je jednou z našich priorít.

Spoločnosť SUZN, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19173/S so sídlom Partizánska cesta 30, 974 01 Banská Bysrica, IČO 4591123 ako prevádzkovateľ centier skupinových cvičení Jumpingbb spracováva nasledujúce osobné údaje klientov pri registrácii v rezervačnom systéme Jumpingbb:
– meno a priezvisko
– e-mail
– mobilný telefón
– IP adresa
Súhlasy sa vyžadujú za účelom uskutočňovania rezervácií a ich zmien, za účelom zlepšovania funkčnosti stránky, vyhodnocovania štatistík, zasielania informácií v súvislosti so zmenami v rozvrhu a aktuálnymi tematickými akciami a cvičeniami formou sms správ, mailu, správ do aplikácie android.
Vaše osobné údaje spracovávame za podmienky, že vyjadríte súhlas pri registrácii do rezervačného systému Jumpingbb na stránke www.jumpingbb.sk. Váš súhlas je dobrovoľný, jeho odmietnutie Vám však neumožní sa registrovať do rezervačného systému.
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Po písomnom doručení oznámenia (na e-mail: jumping.bystrica@gmail.com) o odvolaní súhlasu, budú Vaše údaje z databázy Jumpingbb vymazané a ďalej ich už nebudeme spracovávať. Vaše osobné údaje uchovávame do doby, kým nie je Vaše konto v rezervačnom systéme vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Ukončenie spracovania osobných údajov nemá však vplyv na činnosti, ktorých predmetom je archivácia vyplývajúca z ďalších legislatívnych požiadaviek (zákon o účtovníctve, ..).