Naše permanentky je možné zakúpiť cez zamestnaneckú výhodu Benefit Plus
(informujte sa u svojho zamestnávateľa):