BOSU TABATA V NOVOM ČASE

Tréningy BOSU TABATY v novom – príjemnejšom čase: STREDY 17:00 Fončorda, Družby 2B, B.Bystrica. Unikátna “dvojstranná” pomôcka precvičí výdatne celé telo metódou intervalového tréningu. Tešíme sa na všetkých!