Hodiny kondičných tréningov u nás predstavujú cvičenia v skupine, zamerané na spevnenie problematických partií, formovanie postavy. Pri tréningu sa využívajú rôzne tréningové metódy a cvičebné pomôcky. Tréning má svoju špecifickú novodobú štruktúru, súčasťou ktorej je myofasciálna masáž, či aktivácia CORE (hlbokého stabilizačného systému) ..Tréningy sú v ponuke v našom centre na Fončorde (ul. Družby 2B) v Banskej Bystrici.

A7R04423
A7R04606-2