Tabata na doma

Efektívne spaľovanie kalórií formou obľúbenej tabaty. Celotelový tréning, kde sa striedajú intenzívne 20 sekundové intervaly cvičenia s 10 sekundovými oddychovými intervalmi. Jedna tabata trvá spolu 4 minúty. Medzi nimi si doprajte čas na vydýchanie v rozmedzí 30 – 120 sekúnd. V tomto videu sú zakomponované cviky pre váš maximálny úžitok do spolu 4 tabát, ktoré si môžte zacvičiť kedykoľvek po dostatočnom zahriatí tela.

lokalita: Vysoké Tatry
www.suzn.life
———————————
Cvičte vždy s ohľadom na vaše fyzické i zdravotné dispozície, a s tým súvisiace lekárske odporúčania.

Recent Posts