SEXY BODY je kondično – silový tréning s celotelovým spevňovaním, fomovaním a s ľahkým akcentom na žiadané sedacie & brušné partie. Pri cvičení sa okrem vlastnej váhy využívajú aj rôzne pomôcky: gumičky, činky, lopty, trx.. (okrem trampolínky) & rôzne tréningové metódy. Cvičí sa v teniskách. Je to skvelý tréning na ceste k vytúženým líniám!