Pilates je efektívna korektívna metóda cvičenia, ktorú vyvinul Joseph Hubertus Pilates. Veril a dokázal, že správnym precvičovaním určitých častí tela (najmä tzv. stredu tela – powerhouse) a dýchaním, sa prinavráti správne držanie tela. Pilates precvičuje svaly celého tela, s dôrazom na hlboké svalstvo, ktoré tvorí oporu našej chrbtici. Cvičenie je založené na pilates princípoch a pohybových princípoch, kedy pre každý pohyb a vykonanie cvičenia je dôležitá východisková poloha tela, aby sa docielila rovnováha svalovo – kostrového systému. Nesprávne pohybové návyky a s tým spojené zdravotné komplikácie, či pooperačné a poúrazové stavy sú spravidla až dôvodom návštevy hodín pilatesu. Pilates je využívaný aj v liečebnej rehabilitácii. Je to výborná preventívna metóda cvičenia. Rovnako pilatesové princípy integrovalo do svojich cvičebných princípov veľa známych skupinových programov (deepWORK, BOSU …) Zmeny po pravidelných hodinách pilatesu cítime zreteľne na sebe, no sú viditeľné aj na pohľad – v správnom držaní tela …