Pridaná hodina jumpingu v sásovskom centre

FX2_3918sasova

V rozvrhu pre sásovské jumping centrum (ul. Tatranská 10, Banská Bystrica) s pribúdajúcimi jesennými dňami pribudla aj ďalšia hodina jumpingu: Pondelky 18:00
Aktuálny rozvrh nájdete v záložke Rozvrhy tu na našej stránke a tiež v rezervačnom systéme.

Recent Posts

Leave a Comment

5 × 5 =