bodyART ®– jedinečný tréning pre lepšie „sebauvedomenie“ vlastného tela

BodyART® je ucelená tréningová koncepcia, zostavená vo Švajčiarsku v roku 1994 Robertom Steinbacherom. Pozerá sa na človeka ako na jednotu tela, mysle a ducha. Cvičenie je zostavené tak, že sú pri ňom súčasne všetky časti tela navzájom aktivované: odbúrava sa stres, svaly sa naťahujú, posilňujú a trénuje sa „sebauvedomenie“ nášho tela. Ide o pomalú skupinovú formu cvičenia. Je to čistý funkčný tréning, ktorý vychádza z princípov východnej čínskej filozofie.

BodyART® je spôsobom ako dosiahnuť rovnováhu tela a ducha. Skrze naše telo vedie cesta k vnútornej harmónii, peknému vzhľadu a pozitívnemu vyžarovaniu. V súvislosti s tým bolo sformované samotné cvičenie.  Je určené pre každého, bez ohľadu na vek, či určité pohybové obmedzenia. Všetky cviky sú energeticky, anatomicky, svalovo, organicky a fyziologicky premyslené.

Cvičenie je základom pre obnovenie, zachovanie zdravia, pohody a tiež telesnej a „duševnej“ mobility. Kontrolované, plynulé cviky – terapeutické, inšpirované jógou a tiež silové – sú prevádzané staticky alebo dynamicky v jednotlivých úrovniach náročnosti a cvičia sa na podložke len s vlastným telom. V centre pozornosti nie sú jednotlivé svaly, či svalové partie ako pri klasických silových cvičeniach, ale ľudské telo ako celok. Cieleným výberom cvikov a ich presným, dôsledným prevedením sa prestavujú nesprávne pohybové vzory a z dlhodobého hľadiska dochádza k ich zlepšeniu. Základným „pilierom“ cvičenia je dýchanie, ktoré dodáva mentálnu silu a vyrovnanosť. BodyART®om získané sebavedomie otvára nový priestor pre naše myslenie, cítenie i konanie – dochádza k uvoľňovaniu fyzických i psychických blokád.

Dôverujte vášmu inštruktorovi a precíťte zmeny na vašom tele. Budujte telesnú i mentálnu silu, ktorú využijete v každodennom živote.

Lekcia BodyARTu trvá u nás 50 minút. Na hodinu je potrebná rezervácia. Cvičí sa naboso (prípadne protišmykové ponožky) v našom centre na Fončorde.

bodyART v Stredoslovenskej televízii