Zmena cenníka od 1.1.2021

Od 1. januára 2021 dochádza v našich centrách k úprave cenníka cvičení. Výška jednorázového vstupu na cvičenie sa mení zo 4,50 Eur na 5,- Eur. Cena 10 vstupovej 3 mesačnej permanentky sa mení zo 40,- Eur na 45,- Eur. Všetky platné permanentky zakúpené v  roku 2020 ostávajú v platnosti aj po 1. januári 2021 bez doplatku.

Recent Posts