Predĺženie platnosti permanentiek o dobu karantény

Po ukončení karantény (núdzového stavu), plánujeme spustiť prevádzku našich centier v Sásovej a na Fončorde (ulica Družby 2B) v Banskej Bystrici. Od tohto dátumu skončí aj pozastavenie platnosti našich permanentiek. Ich platnosť začne opäť plynúť a bude predĺžená o dobu karanténneho uzatvorenia centra na Fončorde. Týka sa to všetkých našich permanentiek, ktoré boli v platnosti deň pred uzatvorením centier, a to 14.10.2020. Prosíme klientov, aby svoje permanentky dočerpali v nových predĺžených dátumoch platnosti.
Ďakujeme a tešíme sa na vás opäť čoskoro na našich pravidelných tréningoch.

Recent Posts