Pozastavenie predaja permanentiek do 31.7.2021, predĺženie platnosti a centrum Fončorda

Milí naši klienti, vzhľadom na situáciu sme dočasne pozastavili predaj našich permanentiek do 31.7.2021. Na cvičenie je možné si zakúpiť jednorázový vstup alebo uplatniť už zakúpené permanentky. Od júna platí “bežný cenník” s výškou jednorázového vstupného 5,- Eur pre všetky skupinové cvičenia.
Prosíme tiež majiteľov našich platných permanentiek, aby si ich dočerpali v nových predĺžených dátumoch platnosti. Permanentky, ktoré boli platné v posledný deň pred uzatvorením prevádzok dňa 14.10.2020 – ich dátum platnosti sa predĺžuje o celých 8 mesiacov. Po uplynutí nového predĺženého dátumu platnosti ich nebude možné v našich centrách využiť.
Centrum na Fončorde (ul. Družby 2B) v Banskej Bystrici začína cvičiť od 1. júna 2021.
Ďakujeme:)