Pokaranténny permanentkový režim

Od stredy 3. júna 2020 sa opäť oficiálne otvárajú centrá skupinových cvičení. Nariadené karanténne obdobie začalo dňa 13.3.2020. Naše permanentky boli počas karanténnych dní pozastavené, to znamená, že im neplynula platnosť.

Všetkým našim permanentkám, ktoré boli platné dňa 12.3.2020, sa posúva ich pôvodná platnosť (pôvodný dátum platnosti) presne o 3 celé mesiace. Darujeme vám tak celých 9 dní ešte navyše na dočerpanie permanentky. Ďalsie predĺženie nebude možné.
Príklady:
1) Permanentka s dátumom platnosti 15.4.2020.
Dňa 12.3.2020 platila. Jej dátum platnosti sa tak predlžuje o celé 3 mesiace z 15.4. na 15.7.2020.
2) Permanentka s dátumom platnosti 12.3.2020.
Dňa 12.3.2020 ešte platila. Jej dátum platnosti sa tak predlžuje o celé 3 mesiace z 12.3.2020 na 12.6.2020.
3) Permanentka s dátumom platnosti 11.3.2020.
Dňa 12.3.2020 už neplatila. Jej platnosť sa nepredlžuje, nie je možné ju už využiť.

Permanentky platia pre všetky naše cvičenia. V čase platnosti ju výhradne majiteľ permanentky, ktorého meno je uvedené na nej, môže uplatniť vo všetkých našich bb centrách (brezniansku permanentku v BR centre) pre všetky naše cvičenia. V prípade, že ide o dvojicu, mená dvojice sú uvedené na permanentke pri jej zakúpení. Permanentka je prenosná, čo znamená, že v prípade, že ju z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť dočerpať do dátumu platnosti, môžte ju odpredať alebo darovať niekomu, kto ju do dátumu platnosti v našich centrách využije.

Tešíme sa na vás opäť “naživo”, jednotlivé termíny cvičení nájdete v rezervačnom systéme.

Recent Posts

Leave a Comment

sixteen − thirteen =