Rozvrh hodín HORNÁ 21,
Banská Bystrica

Pondelok  17:30-18:30
Jumping
Utorok
Streda 17:30-18:30
Jumping
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Cena jedného vstupu:  4,50 Eur
3 mesačná permanentka 10 vstupov  40,- Eur

Všetky naše staršie permanentky bolo možné dočerpať do 31.12.2019. Po tomto dátume stratili svoju platnosť, náhrada nie je možná.
(Spoločnú permanentku na dve mená si môže zakúpiť aj dvojica)

Permanentka je platná vo všetkých našich centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

So sebou na cvičenie: čisté tenisky, pitie, uterák

Jumping centrum sa nachádza na ulici Horná 21, Banská Bystrica (pod hlavnou poštou, zadný vchod na konci dvora po schodoch hore)

Rezervácie sa uskutočňujú cez rezervačný systém