Rozvrh hodín HORNÁ 21,
Banská Bystrica

Pondelok  17:30-18:30
Jumping
Utorok
Streda 17:30-18:30
Jumping
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Cena jedného vstupu:  4,50 Eur
Permanentka 10 vstupov  40,- Eur

Prosíme držiteľov všetkých našich permanentiek vystavených do 30. júna 2019,
ich vyčerpať do 31.12.2019.
Od 1. októbra 2019 budú v ponuke permanentky s platnosťou 3 mesiace.

(Permanentky ostávajú prenosné, spoločnú permanentku si môže zakúpiť aj dvojica,
akceptujeme aj karty Multisport)

Permanentka je platná vo všetkých našich centrách pre všetky naše cvičenia!
Zakúpené aj nevyčerpané permanentky sa nekompenzujú, rovnako sa neposkytuje náhrada za stratené permanentky!

So sebou na cvičenie: čisté tenisky, pitie, uterák

Jumping centrum sa nachádza na ulici Horná 21, Banská Bystrica (pod hlavnou poštou, zadný vchod na konci dvora po schodoch hore)

Rezervácie sa uskutočňujú cez rezervačný systém